Erkenningen en certificeringen

Ahoud Schilders is AF erkend. Dit houdt in dat wij voldoen aan de voorwaarden zoals die door de koninklijke vereniging FOSAG zijn opgesteld. Enkele voorwaarden zijn vakbekwaamheid en deskundigheid, correcte inschrijving bij de Kamer van Koophandel, gebruik van deugdelijke materialen. De opdrachtgever krijgt garantie op uitgevoerde werkzaamheden en de offertes moeten voldoen aan de AF eisen. Om deze erkenning te behouden wordt Ahoud Schilders regelmatig gecontroleerd.

Ahoud Schilders is VCA-gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM-checklist Aannemers) en is bedoeld om veilig te werken en bedrijfsongevallen te beperken.